Töltődik…

Temesvár és környéke

Ahol egykoron Bem apó seregei tábort vertek A Temesvár környéki magyar falvak lakóit a kiegyezés után, a XIX. század utolsó éveiben telepítették, elsősorban Szeged környékéről és a Tiszántúlról. Kemény munkával elért gyors fejlődésüket valósággal derékba törte Trianon. 1848-ban még erdő borította a mai Újszentes területét […]

Detta és környéke

Ahol 13 kopjafa őrzi az aradi vértanúk emlékét A Temesvártól délre fekvő Detta városát jelentős, közel 20 százalékban magyar közösség lakja. A kiadatlan Büchl Antal-féle monográfia leírásai a magyar múltról tanúskodnak. A park bejáratánál 1903-ban felállított turulmadaras, 1848-as obeliszk ma is áll, azonban a feltételezések […]

Végvár és környéke

Ahol a hagyományőrző táncmozgalom újjászületett A Temesvártól délkeletre található helységek a török hódoltság alatt kipusztult Temesköz újratelepítésével jöttek létre. A legrégebbi bánsági magyar telepes falu Végvár, lakói eredetéhez és ottlétük első éveihez legendák fűződnek. A hagyomány szerint Végvár helyére előzőleg németeket telepítettek, el is nevezték […]

Lugos és a Felső-Bega vidéke

Ahol a Temes és a Béga találkozik Lugos a kisrégió legrégebbi magyarlakta települése, elő írásos említése 1334-es. A főleg kisiparos lakosságú város jelentős fejlődésnek indult a századforduló körül. Kiemelkedő személyisége Jakabffy Elemér képviselő, lapszerkesztő, aki innen szerkesztette a két világháború között megjelenő Magyar Kisebbség folyóiratokat. […]

Zsombolya és környéke

Ahol a polgárok álmát Szent Flórián vigyázza Zsombolya, Temes megye egyik legősibb települése, az 1332-es pápai tizedjegyzékben már szerepel Chumbul – Csomboly néven. A török időkben kipusztult magyarok helyére Mária Terézia idején idetelepült svábok Hatzfeld és Landestreut néven külön településeket hoztak létre Zsombolya helyén. 1800 […]

Nagyszentmiklós és környéke

Ahol Bartók Béla felcseperedett Nagyszentmiklós és környéke már a római korban lakott volt, ezt számos régészeti lelet igazolja. 1799-ben egy helyi szőlősgazda árokásás közben különleges leletre bukkant. Az eleinte Attila kincsének tartott, 23 aranytárgyból álló értékes együttest – arany korsók, tálak, poharak – Bécsbe szállították, […]